Velkommen til Rolighedsskolen
 
 
Rolighedsskolens værdiord:
 
 
er grundlaget for skolens pædagogiske praksis. Vi forsøger at have os de værdier for øje i planlægningen af undervisningen og øvrige aktiviteter med eleverne, i samarbejdet med forældrene og i vores interne samarbejde.
Vi arbejder hver dag målrettet og bevidst på at give alle børn et undervisnings- og udviklingstilbud der gør, at det enkelte barn udnytter sine kompetencer og dermed får grundlaget for et meningsfyldt og aktivt liv.
 
Rolighedsskolen er LP – skole, og vi arbejder via LP – modellen og forskellige tiltag omkring den faglige inklusion på at blive en skole, som langt hen ad vejen kan inkludere alle børn!
Vi lægger vægt på, at der er gode relationer og en anerkendende tilgang til hinanden.
 
Rolighedsskolen består af to afdelinger. En almenafdeling med ca. 350 børn på 0. til 6. årgang. Og en specialafdeling, Østermølle, med ca. 55 børn på 0. – 11. årgang. Begge afdelinger har SFO. Derudover har skolen en sprogklasse for børn på 0. – 3. årgang, som ikke taler dansk.
 
Skolens almenafdeling er bygget i 1977, og Østermølleafdelingen blev bygget i 1998 og udvidet i 2000.
Almenafdelingen blev i sin tid bygget som en åben – plan – skole, men vi har med tiden modereret åbenheden lidt ved at lave glasskillevægge og skydedøre. Hele skolen er lys og venlig og yderst velholdt. Det er en skole, som børn og voksne passer på!
 
Rolighedsskolen er en stor skole med mange medarbejdere. Vi har 8000 m2 og ca. 120 medarbejdere! Ledelsen består af:
 
 
Vi har let ved at rekruttere og fastholde personale.
 
Skolen ligger i et villakvarter i den østlige del af Thisted by. Skolen har haft det anerkendende forældresamarbejde som indsatsområde, og vi ser forældre som en ressource, der kan inspirere og hjælpe os med at lave den bedst mulige skole for deres børn. Vi udtrykker tydelige forventninger til forældre og forsøger at imødegå forældrenes forventninger til os. Vi har stor og positiv forældreopbakning til skolen.
 
Forældre er altid velkomne på skolen, og hvis man er interesseret i at vide mere om skolen, er man meget velkommen på besøg.
 
 
Per Overgaard
Skoleleder